In de afgelopen jaren is het aantal patiënten met een chronisch aandoening exponentieel gegroeid. Naast de toenemende kosten door de vergrijzing, zal de overheid zorg moeten dragen voor de stijgende kosten die patiënten met COPD, obesitas en diabetes met zich mee brengen. Het lukt de overheid echter niet om jaarlijks extra budget vrij maken voor deze groter wordende groep patiënten. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk te investeren in preventie. Een brede, holistische aanpak om te voorkomen dat Nederlanders überhaupt ziek worden.

Afgelopen Prinsjesdag (2018) is bekend gemaakt dat in 2019 de kosten voor een leefstijlcoach vanuit de basisverzekering zullen worden vergoed. Hiermee is een eerste stap gezet om het aantal chronisch zieken terug te dringen. Toch zal er op het gebied van preventie veel meer ontwikkelend moeten om toekomstige patiënten die lijden aan welvaartszieken te voorkomen. Door samen te werken met zorgprofessional, -instellingen, Gemeenten, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven is het mogelijk om deze problematiek aan te pakken. Aan-Bod ondersteunt initiatieven graag bij het opzetten van interventies, pilotprojecten en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Bent u benieuwd naar de ideeën die Aan-Bod heeft? Neem dan contact op: 06-46385914.

Close Menu